Vad är väteperoxid

Väteperoxid kallades tidigare för vätesuperoxid och såldes under namnet Oxygenol. Den kemiska formeln för Väteperoxid är H2O2.

Väteperoxid inte bara för blekning av tänder, utan även för hårvård. T ex för att göra fina slingor i håret. Det används också inom industrin. Vid höga halter är väteperoxid frätande och oxiderande. Treprocentig lösning säljs för blekning av bland annat hår och tänder. Låga koncentrationer väteperoxid ingår också i hårfärgningsmedel. Inom industrin används väteperoxid för blekning av papper, då ligger halterna på mellan 30 – 70%.

Väteperoxid kan också användas som antibakteriellt medel, men det hör till ovanligheterna i Sverige. Vid kontakt med blod bildas ett skum, och väteperoxiden omvandlas till vatten och syre och fungerar därför bra till rengöring av sår.